SorularınızSorularınız

Sandkühler Kıymetli Madenler Şirketi (Edelmetalle Sandkühler), Eyalet Başkenti Baden Württemberg’de ortalama 20 yıldır Altın, Mücevher ve gümüş eşya, kıymetli madeni para, madalya v.d. satın almaktadır.
Geçmiş yıllarda, müşterilerimizin bir kısmının hazinelerinden ayrılmakta zorluk çektiklerini gördük. Bu da bizi yıllardan beri mücevher ve kıymetli madenleri rehin alıp karşılığında para veren bir şirket haline getirdi. Rehin kredisi, özellikleri açısından yürürlükte bulunan kanuni esaslara göre muamele gören bir nevi banka kredisidir. Bankalar bir kişiye kredi verirken, o kişinin ekonomik durumuna göre karar verirler. Rehin kredisinde ise, ödünç para verilirken, kazanç belgesi, Schufa’dan alınacak bilgi, ya da kredinin hangi amaç için kullanılacağı sorulmadan, sadece rehin bırakılan malın piyasa değeri üzerinde karar verilir.
Rehin karşılığı aldığınız malı sözleşmede kararlaştırılan süre içinde geri ödemediğiniz takdirde, bütün sorumluluk sadece kefalet olarak bıraktığınız mala geçer.
Rehin kredisi hakkında sıkça sorulan soruların cevapları aşağıdadır:

 1. Evet! Dört aylık sürenin bitiminden önce gelerek o tarihe kadar tahakkuk etmiş faiz ve harçları ödemek suretiyle rehininizin açık artırmaya çıkartılmasını önleyebilirsiniz. Bunu yaptığınız takdirde, günün şartlarına göre yeni bir Rehin Senedi tanzim olunur.

 2. Tahmin, yani ödenebilecek paranın hesaplanması tamamen ücretsizdir.
  Rehin kredisini aldığınızda, yüzde bir oranında aylık faiz ile devletçe belirlenmiş oranlarda, duruma göre değişen harçları ödersiniz.

 3. Esasen geri ödemeyi hemen yapabilirsiniz. Rehin kredisini geri ödeme süresi kanunlara göre azami üç ayla sınırlandırılmıştır. Bu süreye ek olarak size bir ay daha bekleme süresi tanıyoruz.
  Yani, rehin bıraktığınız malı geri alabilmek için toplam dör ay zamanınız var. Bu süre içinde istediğiniz zaman gelerek Rehin Senedinizi gösterip, kredi olarak aldığınız toplam tutarı artı faiz ve harçları geri ödemek suretiyle rehin bıraktığınız malınızı geri alabilirsiniz.
  İstemediğiniz nedenlerden dolayı rehin kredinizi kararlaştırılan süre içinde geri ödeyemediğiniz takdirde malınız resmi açık artırma ile satılır. Kanun koyucu, vade sonunda kredi alana bizim tarafımızdan bir ihbar mektubu gönderme mecburiyeti koymamıştır. Bu hususta tarafımızdan yapılması gereken tek işlem, (açık artırmadan 8 gün önce) yerel basına bir ilan verme mecburiyetimizdir. Bunun haricinde bize dilediğiniz zaman telefon ederek bilgi alabilirsiniz.
  Rehin bıraktığınız malın satışından beklenenden fazla bir gelir elde edilmişse, aradaki fark tutarını iki yıl içinde bize başvurarak geri alabilirsiniz (fark tutarı, belirtilen iki yıldan sonra Baden-Württemberg Eyaleti Hazine Kasasına gelir olarak aktarılır).

 4. Yaptığımız teklifi kabul ederseniz, rehin karşılığı kredinizi genellikle hemen ve nakit olarak öderiz. (Dilerseniz ödemeyi çek ile veya havale yoluyla da yapabiliriz)

 5. Hayır! Rehin Senedi, „hamiline tanzim olunmuş bir senettir“, bu senedi getiren her kişi (kimlik ibraz etmeden) istediği tasarrufta bulunma hakkına sahiptir.

  Bu nedenden dolayı tüm müşterilerimizden Rehin Senetlerini kıymetli bir kağıt gibi ihtimamla muhafaza etmelerini ve yanlış ellere geçmemesine dikkat etmelerini önemle tavsiye ediyoruz.

  Tüm ihtimamınıza rağmen Rehin Senedinizi kaybedecek olursanız, lütfen bize derhal haber veriniz. Böyle durumlarda size bir „kayıp belgesi“ tanzim ederiz.

 6. Rehin bırakılan her şey tarafımızdan kanuni esaslar dairesinde emanet olarak muhafaza edilir ve gereken şekilde sigortalanır.

  Eğer buraya kadar saydığımız örneklerle sorularınızın hepsini cevaplandıramadıysak, tüm hususları açığa kavuşturabilmemiz için lütfen mağazalarımıza uğrayarak bizden bilgi alınız.

 7. Rehin karşılığı para – Kısa süreli ödeme güçlüklerinizi aşmak için en mükemmel çözüm
  Gelir belgesi istemiyoruz, parayı ne için kullandığınızı bilmek, durumunuzu Schufa’ya sormak istemiyoruz.
  Şartlar kanunlarla açık ve kesin bir şekilde belirlenmiştir.
  Rehin bıraktığınız şeyler dışında hiç bir sorumluluk taşımazsınız.

Stuttgart  Esslingen
Ludwigsburg  Heilbronn