Genel Ticari Şartlar (GTŞ)Genel Ticari Şartlar (GTŞ)

GENEL TİCARİ ŞARTLAR ve TESLİMAT KOŞULLARI (bundan sonra kısaca GTŞ olarak anılacaktır).

1. Genel Ticari Şartların Geçerliliği
Teslimat, edim ve tekliflerimiz tümüyle bu GTŞ hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir. GTŞ, bundan böyle her türlü ticari işlemin ayrıntılarının da özel olarak bilhassa belirlenmediği her türlü iş ilişkilerimize de temel teşkil edecektir. Müşteri, özellikle belirlenmemiş ve bağlayıcı olacağı münferiden tarafımızdan ayrıca yazılı şekilde teyit edilmemiş hususlarda, herhangi bir malı sipariş vermekle, en geç malı teslim aldığı andan itibaren bu şartları kayıtsız şartsız kabul etmiş sayılır. Alıcının satın alma koşullarının ticari işleme dahil edildiği münferit durumlarda üzerinde anlaşılan şartlar dahi sadece bir defaya mahsus geçerli sayılır ve şirketimizin GTŞ’ları müteakip ticari işlemlerde geçerli kalır. „Pfandkredit Sandkühler GbR“ müşterinin ileri sürdüğü alım şartlarına karşı bir cevap vermediği durumlarda da GTŞ geçerliğini korur. GTŞ hükümlerini geçersiz kılacak sözleşme ekleri yoktur.

2. Teklifler ve Sözleşme Akdi
Tekliflerimiz zorlayıcı nitelikte ve bağlayıcı değildir. Tekliflerimizden duruma göre istenildiğinde yararlanılabilir. Satın alma ya da tedarik koşulları ve işçilik ücretlerinde değişiklikler olduğunda verdiğimiz teklifleri ve teslimat tarihlerini değiştirme ve yeniden belirleme hakkımız saklıdır. Satış personelimizin yazılı sözleşme metnini aşacak sözlü ek anlaşmalar yapma hakları yoktur. Satışlarımızda asgari sipariş miktarı yoktur. Broşürlerimizde ve internet sanal mağazalarımızdaki çeşit ve açıklamalarımız bağlayıcı teklif anlamına gelmez. Bunlarda yazılı fiyat ve bilgilerin tümü de bağlayıcı değildir. Müşteri siparişini bize göndermekle bir teklifte bulunmuş sayılır. Bu teklifi kabul etme veya etmeme hususunda dilediğimiz gibi karar verme hakkımız saklıdır.
İnternet’teki sanal mağazamızdaki çeşitlerle ilgili bilgilerde yanlışlar varsa, olağan bir sonuç olarak müşteriye bir karşı teklifte bulunulur. Müşteri bu teklifi kabul edip etmemekte serbesttir. Müşterinin yaptığı teklifi kabul etmezsek, müşteriyi bilgilendiririz. Sözleşme, tedarikçilerimizden malın tarafımıza doğru şekilde ve zamanında teslim edilmesi ihtirazi kaydı ile akdedilir. Sözleşmenin böyle bir çekinme kaydına bağlı olma şartı, bize yapılacak teslimatın yanlış veya hiç yapılmaması ihtimaline karşı sorumluluk kabul etmediğimiz için konulmuştur.

3. Teslimat
Kısmi teslimat hakkımız saklıdır. Sipariş edilen mal stoklarımızda yoksa müşteriye haber verilir – gereken durumlarda karşı teklifte de bulunulabilir. Şirketimiz genelde müşteriye verilen teslimat sürelerine imkanlar çerçevesinde riayet eder. Müşterinin bu hususta tazminat talepleri, malı hesabımıza başka yerlerden temin etme vb. girişimleri kesinlikle kabul edilmez. Mücbir sebepler (fors majör) ya da teslimatı geciktirecek veya imkansız kılacak (malzeme temininde karşılaşılacak zorluklar, işletmemizdeki engeller, grev, lokavt, personel azlığı gibi) durumlar karşısında teslim ve edimlerdeki aksamalar hiçbir şekilde tazminat nedeni olamaz. Bu madde, mal ve malzeme, hizmet tedariki yaptığımız yerlerde belirtilen sebeplerden dolayı ortaya çıkacak engelleyici durumlar için de geçerlidir. Mücbir sebep karşısında teslimat süresini uzatma ya da satın almaktan, satış yapmaktan kısmen veya tamamen vazgeçme hakkımız doğar. Bu gibi hallerde teslimatı veya edimi engelin süresine uygun şekilde ileri bir tarihe atabiliriz. Alıcı daha önce yaptığımız bir teslimatla ilgili olarak ödeme yapmakta gecikmiş ise, bu müşterinin güncel siparişinin teslimatını ödeme yapılana kadar geri tutma hakkımız saklıdır. Teslimatları kabul edilebilir ölçüde fazla ya da eksik yaparsak, sözleşme koşulları yerine getirilmiş sayılırız.

4. Fiyatlarımız
Fiyatlarımız adet başına Euro üzerindendir. Tekliflerimiz bağlayıcı değildir. Teklifteki fiyatlarımız teslimat günü itibarıyla geçerli olan yasal katma değer oranı üzerinden vergi dahil olarak hesaplanmıştır.
5. Ödeme
Alacaklılarımızın ödemeleri, alacağımız olan tutarın karşılığının şirketimiz hesaplarından birine ya da parayı tahsille görevlendirdiğimiz kişilerin hesabına tümüyle intikal ettiği zaman ifa olunmuş sayılır. Teslimatlarımızın karşılığı, diğer bir ödeme şekli kararlaştırılmamış ise derhal ve kesintisiz olarak ödenecektir.

6. Sevkiyatlar
Teslimat sevkiyat yoluyla yapılacaksa peşin ödeme şarttır. Sevkiyat yoluyla gönderilen mallar tarafımızdan sigorta edilir. Almanya içinde nakliye ve ambalaj için sanal mağazamızda belirtilen ücret hesaplanır.

Stand: 01.01.2007

Stuttgart  Esslingen
Ludwigsburg  Heilbronn